Firma zajmuje się wprowadzaniem na rynek polski nowych maszyn, materiałów i technologii stosowanych w trakcie procesu budowy i wykańczania budowli. Zajmujemy się również przygotowaniem dokumentacji, doborem urządzeń w technologii pozwalającej na osiąganie wysokich współczynników izolacyjności i energooszczędności w budowlach nowobudowanych.